Bota III, kresba tužkou a tuší

product.images

Další Kresby:

Bota, kresba tužkou

Kresby

Bota, kresba tužkou

Bota II, kresba uhlem

Kresby

Bota II, kresba uhlem

Narozeniny, kresba tužkou

Kresby

Narozeniny, kresba tužkou

Dva a půl citrónu, kresba tužkou

Kresby

Dva a půl citrónu, kresba tužkou